ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
กล่อง GmmZ
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


หน้าจานดาวเทียม


หน้าจานดาวเทียม HISATTEL 1.5 SW/F คอฟิกซ์ เสาติดผนัง (4ชิ้น)

หน้าจานดาวเทียม HISATTEL 1.5 SW/F คอฟิกซ์ เสาติดผนัง (4ชิ้น) เป็นจานแบบ FIX เหมาะสำหรับรับสัญญาณในระบบ C-BAND DIGITAL

หน้าจานดาวเทียม HISATTEL 1.5 SW/F คอฟิกซ์ เสาติดผนัง (4 ชิ้น) + LNBF C1

หน้าจานดาวเทียม HISATTEL 1.5 SW/F คอฟิกซ์ เสาติดผนัง (4 ชิ้น) + LNBF C1 เป็นจานแบบ FIX เหมาะสำหรับรับสัญญาณในระบบ C-BAND DIGITAL

หน้าจานดาวเทียม HISATTEL 1.5 SW/F คอฟิกซ์ เสาติดผนัง (4 ชิ้น) + LNBF C2

 หน้าจานดาวเทียม HISATTEL 1.5 SW/F คอฟิกซ์ เสาติดผนัง (4 ชิ้น) + LNBF C2 เป็นจานแบบ FIX เหมาะสำหรับรับสัญญาณในระบบ C-BAND DIGITAL

หน้าจานดาวเทียม PSI 1.5 SW/F คอฟิกซ์ เสาติดผนัง (ชิ้นเดียว)

หน้าจานดาวเทียม PSI 1.5 SW/F คอฟิกซ์ เสาติดผนัง (ชิ้นเดียว) เป็นจานแบบ FIX เหมาะสำหรับรับสัญญาณในระบบ C-BAND DIGITAL

หน้าจานดาวเทียม PSI 1.5 SW/F คอฟิกซ์ เสาติดผนัง + LNBF X1

 หน้าจานดาวเทียม PSI 1.5 SW/F คอฟิกซ์ เสาติดผนัง + LNBF X1 เป็นจานแบบ FIX เหมาะสำหรับรับสัญญาณในระบบ C-BAND DIGITAL

หน้าจานดาวเทียม PSI 1.5 SW/F คอฟิกซ์ เสาติดผนัง + LNBF X2

 หน้าจานดาวเทียม PSI 1.5 SW/F คอฟิกซ์ เสาติดผนัง + LNBF X2 เป็นจานแบบ FIX เหมาะสำหรับรับสัญญาณในระบบ C-BAND DIGITAL

หน้าจานดาวเทียม PSI D185/F แบบฟิกซ์ เสาตั้งพื้น (ไม่รวม หัว LNBF)

 หน้าจานดาวเทียม PSI D185/F แบบฟิกซ์ เสาตั้งพื้น (ไม่รวม หัว LNBF)

หน้าจานดาวเทียม PSI D185/F แบบฟิกซ์ เสาตั้งพื้น + LNBF X1

 หน้าจานดาวเทียม PSI D185/F แบบฟิกซ์ เสาตั้งพื้น + LNBF X1

หน้าจานดาวเทียม PSI D185/F แบบฟิกซ์ เสาตั้งพื้น + LNBF X2

 หน้าจานดาวเทียม PSI D185/F แบบฟิกซ์ เสาตั้งพื้น + LNBF X2

หน้าจาน IPM ขนาด 120 ซ.ม.+ คอจาน เสาตั้งจาน

หน้าจาน IPM ขนาด 120 ซ.ม.+ คอจาน เสาตั้งจาน

หน้าจาน IPM ขนาด 90 ซ.ม.+ คอจาน เสาตั้งจาน

หน้าจาน IPM ขนาด 90 ซ.ม.+ คอจาน เสาตั้งจาน

หน้าจาน HISATTEL ขนาด 75 ซ.ม.

หน้าจาน HISATTEL ขนาด 75 ซ.ม. ใช้รับสัญญาณดาวเทียมในระบบ KU-BAND

หน้าจาน HISATTEL ขนาด 75 ซ.ม. + LNBF 1 ขั้ว

หน้าจาน HISATTEL ขนาด 75 ซ.ม. + LNBF 1 ขั้ว ใช้รับสัญญาณดาวเทียมในระบบ KU-BAND 

หน้าจาน HISATTEL ขนาด 75 ซ.ม. + LNBF 2 ขั้ว

หน้าจาน HISATTEL ขนาด 75 ซ.ม. + LNBF 2 ขั้ว ใช้รับสัญญาณดาวเทียมในระบบ KU-BAND 

หน้าจาน CTH ขนาด 75 ซ.ม.+ ขาตั้งงอ

 หน้าจาน CTH ขนาด 75 ซ.ม.+ ขาตั้งงอ ใช้รับสัญญาณดาวเทียมในระบบ KU-BAND 

หน้าจาน CTH ขนาด 75 ซ.ม.+ ขาตั้งงอ + LNBF 1 ขั้ว

 หน้าจาน CTH ขนาด 75 ซ.ม.+ ขาตั้งงอ + LNBF 1 ขั้ว ใช้รับสัญญาณดาวเทียมในระบบ KU-BAND 

หน้าจาน CTH ขนาด 75 ซ.ม.+ ขาตั้งงอ + LNBF 2 ขั้ว

หน้าจาน CTH ขนาด 75 ซ.ม.+ ขาตั้งงอ + LNBF 2 ขั้ว ใช้รับสัญญาณดาวเทียมในระบบ KU-BAND 

หน้าจาน IPM ขนาด 75 ซ.ม.+ ขาตั้งงอ

 หน้าจาน IPM ขนาด 75 ซ.ม.+ ขาตั้งงอ ใช้รับสัญญาณดาวเทียมในระบบ KU-BAND NSS6

หน้าจาน IPM ขนาด 75 ซ.ม.+ ขาตั้งงอ + LNBF 1 ขั้ว

 หน้าจาน IPM ขนาด 75 ซ.ม.+ ขาตั้งงอ + LNBF 1 ขั้ว ใช้รับสัญญาณดาวเทียมในระบบ KU-BAND NSS6

หน้าจาน IPM ขนาด 75 ซ.ม.+ ขาตั้งงอ + LNBF 2 ขั้ว

 หน้าจาน IPM ขนาด 75 ซ.ม.+ ขาตั้งงอ + LNBF 2 ขั้ว ใช้รับสัญญาณดาวเทียมในระบบ KU-BAND 

หน้าจาน IPM ขนาด 60 ซ.ม.+ ขาตั้งงอ

 หน้าจาน IPM ขนาด 60 ซ.ม.+ ขาตั้งงอ ใช้รับสัญญาณดาวเทียมในระบบ KU-BAND NSS6

หน้าจาน IPM ขนาด 60 ซ.ม.+ ขาตั้งงอ + LNBF 1 ขั้ว

 หน้าจาน IPM ขนาด 60 ซ.ม.+ ขาตั้งงอ + LNBF 1 ขั้ว ใช้รับสัญญาณดาวเทียมในระบบ KU-BAND NSS6

หน้าจาน IPM ขนาด 60 ซ.ม.+ ขาตั้งงอ + LNBF 2 ขั้ว

หน้าจาน IPM ขนาด 60 ซ.ม.+ ขาตั้งงอ + LNBF 2 ขั้ว ใช้รับสัญญาณดาวเทียมในระบบ KU-BAND 

หน้าจานดาวเทียม PSI OK (สีดำ) ขนาด 60 ซ.ม. + ขาตั้งงอ (ไม่รวม หัว LNBF)

หน้าจานดาวเทียม PSI OK (สีดำ) ขนาด 60 ซ.ม. + ขาตั้งงอ (ไม่รวม หัว LNBF) หน้าจาน ขนาด 60 ซ.ม. ใช้รับสัญญาณดาวเทียมในระบบ KU-BAND

หน้าจานดาวเทียม PSI OK (สีดำ) ขนาด 60 ซ.ม. + ขาตั้งงอ + LNBF ซื้อ 5 ขึ้นไป 380 บาท

หน้าจานดาวเทียม PSI OK (สีดำ) ขนาด 60 ซ.ม. + ขาตั้งงอ + LNBF หน้าจาน ขนาด 60 ซ.ม. ใช้รับสัญญาณดาวเทียมในระบบ KU-BAND

หน้าจาน INFOSAT ขนาด 60 ซ.ม.+ ขาตั้งงอ

 หน้าจาน INFOSAT ขนาด 60 ซ.ม.+ ขาตั้งงอ ใช้รับสัญญาณดาวเทียมในระบบ KU-BAND

หน้าจาน INFOSAT ขนาด 60 ซ.ม. + ขาตั้งงอ + LNBF

 หน้าจาน INFOSAT ขนาด 60 ซ.ม. + ขาตั้งงอ + LNBF หน้าจาน ขนาด 60 ซ.ม. ใช้รับสัญญาณดาวเทียมในระบบ KU-BAND

PSI Ozone 3 (PSI โอโซน3) + สาย 10 เมตร + LNBF สุดยอดนวัตกรรมใหม่ - ง่ายล้าน%

 PSI Ozone 3 (PSI โอโซน3) + สาย 10 เมตร + LNBF สุดยอดนวัตกรรมใหม่ - ง่ายล้าน%

จาน True 35 CM. ติดผนัง + ขาตั้งงอ + LNBF

เป็นจาน Offset ขนาด 35 ซ.ม. ประสิทธิภาพในการรับเยี่ยม ได้ภาพที่คมชัดในระบบ KU-BAND Digital เล็กกะทัดรัด นำหนักเบาสามารถพับเก็บหิ้วไปไหนมาไหนได้ ใช้พื้นที่ในการตั้งน้อย ฐานจานเป็นสี่เหลี่ยมวางกับพื้นได้เลย สะดวกติดตั้งง่ายจนคุ สามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเอง

 

จานดาวเทียม PSI OK-1 35 CM. ตั้งพื้น + LNBF

จาน ขนาด 35 ซ.ม. ประสิทธิภาพในการรับเยี่ยม เล็กกะทัดรัด นำหนักเบาสามารถพับเก็บหิ้วไปไหนมาไหนได้ ใช้พื้นที่ในการตั้งน้อย ฐานจานเป็นสี่เหลี่ยมวางกับพื้นได้เลย สะดวกติดตั้งง่ายจนคุ สามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเอง

 

จานดาวเทียม PSI OKD 35 CM. ติดผนัง + ขาตั้งงอ + LNBF

 จานดาวเทียม PSI OKD 35 CM. ติดผนัง + ขาตั้งงอ + LNBF

จานดาวเทียม PSI OKD 35 CM. ตั้งพื้น + LNBF

 จานดาวเทียม PSI OKD 35 CM. ตั้งพื้น + LNBF

จานปิคนิค Thaisat 35 CM. ตั้งพื้น + LNBF

จานปิคนิค Thaisat 35 CM. ตั้งพื้น + LNBF ชุดจานดาวเทียมปิคนิค หมาะกับ ผู้ที่อาศัยตามคอนโดมีเนียม

จานปิคนิค Thaisat 35 CM. ติดผนัง + ขาตั้งงอ + LNBF

 จานปิคนิค Thaisat 35 CM. ติดผนัง + ขาตั้งงอ + LNBF ชุดจานดาวเทียมปิคนิค หมาะกับ ผู้ที่อาศัยตามคอนโดมีเนียม 

จานปิคนิค HI SAT 35 CM. ตั้งพื้น + LNBF

 จานปิคนิค HI SAT 35 CM. ตั้งพื้น + LNBF ชุดจานดาวเทียมปิคนิค หมาะกับ ผู้ที่อาศัยตามคอนโดมีเนียม

จานปิคนิค HI SAT 35 CM. ติดผนัง + ขาตั้งงอ + LNBF

จานปิคนิค HI SAT 35 CM. ติดผนัง + ขาตั้งงอ + LNBF ชุดจานดาวเทียมปิคนิค หมาะกับ ผู้ที่อาศัยตามคอนโดมีเนียม 

หน้า 1/1
1
[Go to top]