ReadyPlanet.com


dot
dot
dot
dot
dot
dot
กล่อง GmmZ
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


หัวรับสัญญาณ LNBF


LNBF PSI X1 (C-BAND)

LNBF รุ่นใหม่ รับสัญญาณได้แรงกว่าเดิม เหมาะใช้กับหน้าจานขนาดใหญ่ หรือใช้แก้ปัญหาการรับความถี่ที่สัญญาณอ่อน ๆ

LNBF HISATTEL C1 (C-BAND)

LNB หัวรับสัญญาณ C-Band HISATTEL C1(Hi-Gain) - ใช้รับสัญญาณ C-BAND ระบบ Digital และ Analogue - มี 2 โพลาไรท์ (V/H) ในขั้วเดียว

LNBF PSI X2 (C-BAND)

LNB รุ่นนี้ใช้สำหรับต่อกับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม จำนวน 2 เครื่อง โดยทั้ง 2 เครื่องสามารถเปลี่ยนช่องดูได้อิสระทั้งขั้ว VER และ HOR เหมาะสำหรับการเพิ่มจุดรับชมจุดที่ 2 โดยใช้จานใบเดียวกัน

LNBF HISATTEL C2 (C-BAND)

รองรับสัญญาณดาวเทียมย่าน C-Band ในระบบ Digital มี 2แนวการรับ V และ H ใช้ไฟตัดต่อ 13/18V LNB รุ่นนี้ใช้สำหรับต่อกับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม จำนวน 2 เครื่อง โดยทุกเครื่องสามารถเปลี่ยนช่องดูได้อิสระทั้งขั้ว VER และ HOR

LNBF PSI OK1 (KU-BAND) 1 ขั้ว / KU10600

ใช้รับดาวเทียมระบบ เคยู หัวรับรุ่นนี้จะมีตำแหน่งการปรับตั้งที่หัวแอลเอ็นบีไว้ให้ และตำแหน่งมาร์คที่ตัวจับแอลเอ็นบี(ติดตั้งง่าย) หรืดตำแหน่ง F-Type ที่ 16.30 (โดยประมาณขึ้นอยู่กับพื้นที่)

LNBF INFOSAT K04 (KU-BAND) 1 ขั้ว / KU10600

ใช้รับดาวเทียมระบบ เคยู หัวรับรุ่นนี้จะมีตำแหน่งการปรับตั้งที่หัวแอลเอ็นบีไว้ให้ และตำแหน่งมาร์คที่ตัวจับแอลเอ็นบี(ติดตั้งง่าย) หรืดตำแหน่ง F-Type ที่ 16.30 (โดยประมาณขึ้นอยู่กับพื้นที่)

LNBF INFOSAT K03 (KU-BAND) 1 ขั้ว / KU11300

LNB ใช้รับดาวเทียมระบบ เคยู KU11300

LNBF HI SAT (KU-BAND) 1 ขั้ว / KU11300

LNB ใช้รับดาวเทียมระบบ เคยู KU11300

LNBF THAISAT (KU-BAND) 1 ขั้ว / KU11300

LNB ใช้รับดาวเทียมระบบ เคยู KU11300

LNBF LEOTECH (KU-BAND) 1 ขั้ว / KU11300

หัวรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU-BAND

LNBF KATHREIN (KU-BAND) 1 ขั้ว / KU11300

หัวรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU-BAND

LNBF HI SAT (KU-BAND) 2 ขั้ว / KU11300 ซื้อ 5 ขึ้นไป 200 บาท

LNB ใช้รับดาวเทียมระบบ เคยู KU11300

LNBF IPM (KU-BAND) 1 ขั้ว

หัวรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU-BAND

LNBF SHAP (KU-BAND) 1 ขั้ว

หัวรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU-BAND

LNBF IPM (KU-BAND) 2 ขั้ว

หัวรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU-BAND

LNBF PSI OK2 (KU-BAND) 2 ขั้ว / KU10600 ซื้อ 5 ขึ้นไป 250 บาท

LNB หัวรับสัญญาณ Ku-Band PSI OK-2 (UNIVERSAL) - ใช้รับสัญญาณ Ku-Band - สามารถรับชมได้อิสระ 2 จุดรับชมพร้อมกัน - สามารถนำเข้าไปต่อร่วมกับอุปกรณ์แยกสัญญาณ MultiSwitch เพื่อแยกสัญญาณมากกว่า 2 จุด ได้

LNBF PSI K-2 (KU-BAND) 2 ขั้ว / KU11300 ซื้อ 5 ขึ้นไป 250 บาท

LNB หัวรับสัญญาณ Ku-Band PSI K-2 (UNIVERSAL) - ใช้รับสัญญาณ Ku-Band - สามารถรับชมได้อิสระ 2 จุดรับชมพร้อมกัน - สามารถนำเข้าไปต่อร่วมกับอุปกรณ์แยกสัญญาณ MultiSwitch สำหรับรับชม 2 จุดขึ้นไป

LNBF INFOSAT (KU-BAND) 2 ขั้ว / KU11300

LNB ใช้รับสัญญาณ Ku-Band ทั้ง 2 ขั้ว มี 2 โพลาไรท์ (V/H) ในแต่ละขั้ว ทำให้สามารถต่อกับ Receiver ได้ 2 เครื่อง โดยที่แต่ละเครื่องจะเปลี่ยนช่องดูได้ อย่างอิสระจากกัน สามารถต่อใช้งานร่วมกับ Multi switch เพื่อแยกสัญญาณให้กับ Receiver ตั้งแต่ 3 เครื่องขึ้นไป

LNBF IDEASAT (KU-BAND) 2 ขั้ว / KU11300

LNB แบบ 11300  มี 2 OUTPUT แยกอิสระ สำหรับใช้รับสัญญาณ 2 จุด แยกอิสระต่อกัน (V-H, V-H) ใช้กับจาน DSTV ในระบบ KU-BAND ค่าการรบกวนสัญญาณต่ำมาก บอดี้ดีไซน์ป้องกันน้ำได้ดีเยี่ยม

1
[Go to top]Copyright © 2015 All Rights Reserved.

P.P.TIME SATELLITE
บริษัท พี.พี.ไทม์ จำกัด
Address : 67/212-214 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 75 แยก 7 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัด : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ : 10120
โทรศัพท์ : 02-672-9999 แฟกซ์ : 02-240-4030 Email : pp_time@hotmail.com

บริษัท พี.พี.ไทม์ ขอนแก่น จำกัด
Address : 353/34-36 หมู่ 2 ถนน.มะลิวัลย์ ตำบล.บ้านทุ่ม อำเภอ.เมืองขอนแก่น จังหวัด : ขอนแก่น : 40000 
โทรศัพท์ : 043-255-444 แฟกซ์ : 043-255-529 Email : pp_timekk@hotmail.com

บริษัท พี.พี.ไทม์ ขอนแก่น จำกัด (สาขา ถ.เทพารักษ์ ขอนแก่น)
Address : 169/11 ถนน.เทพารักษ์ ตำบล.ในเมือง อำเภอ.เมืองขอนแก่น จังหวัด : ขอนแก่น : 40000 
โทรศัพท์ : 043-234-567 แฟกซ์ : 043-239-567 Email : pp_timekk@hotmail.com